ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος της Σαπφώς, Αθηνά


 

Λήκυθος ύψος 17,3 εκ. περίπου 500-490 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 06.1021.70

 

Ένα άρμα με δύο άλογα, η Αθηνά κι ένας οπλίτης. Κάτω από τα άλογα ένας σκύλος.

 

Ζωγράφος της Σαπφώς

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met