Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Μέση πρωτοκορινθιακή

Ζωγράφος του Αίαντα, Θεός / Ήρωας και κένταυρος


 

Αρύβαλλος ύψος 7,4 εκ. διάμετρος 4,4 690 - 675 π.Χ., mfa Boston, 95.12

 

Θεός/Ήρωας και κένταυρος. Ο αρύβαλλος χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Στην 1η ζώνη εικονίζονται ζώα, ενώ στη δεύτερη αναπαριστάνεται κάποια μάχη ίσως μεταξύ κάποιου κένταυρου (γίγαντα ή τιτάνα σε αυτή τη φάση) εναντίον κάποιου θεού. Οι ανατομικές λεπτομέρειες αποδίδονται με χάραξη. Στη 3η ζώνη κυριαρχούν οι διακοσμητικές ακτίνες.

 

Ζωγράφος του Αίαντα

 

Ζωγράφος του Αίαντα

 

Ζωγράφος του Αίαντα

 

Βοστόνη, mfa δεσμός