Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Μέση πρωτοκορινθιακή

Ζωγράφος του Αίαντα, Αρπαγή της Ελένης


 

Αρύβαλλος ύψος 7 εκ. διάμ. 3,9 εκ. περ. 680 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου CA617

 

Περιμετρικά του αγγείου διακρίνονται δύο ιππείς, μια γυναίκα και δύο άνδρες. Οι εικονιζόμενες μορφές μας οδηγούν στον μύθο της αρπαγής της Ελένης από τον Θησέα με τη βοήθεια του φίλου του Πειρίθοου. Αν είναι έτσι, τότε η γυναίκα είναι η Ελένη, ο άνδρας που αρπάζει την Ελένη από το χέρι είναι ο Θησέας με τον Πειρίθοο και οι δύο ιππείς θα ταυτίζονται με τα αδέλφια της Ελένης, τους Διόσκουρους που βγήκαν προς αναζήτηση της αδερφής τους.

 

Ζωγράφος του Αίαντα Ζωγράφος του Αίαντα Ζωγράφος του Αίαντα

 

Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός