ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη -Βοιωτική

Μέδουσα-Περσέας, Κωμαστές


 

Τριποδικός κώθων ύψος 16,8 εκ. περ. 570-500 π.Χ., Βερολίνο, Antikenmuseen F 1727

 

Στις τρεις πλευρές του σώματος του αγγείου εικονίζεται θυσία αγριόχοιρου, συμπόσιο και κωμαστές. Στα δύο πόδια της εικόνας παριστάνεται η Μέδουσα και πυγμάχοι, στο αριστερό και ο Περσέας κρατώντας την όλπη και αθλητής, στο δεξιό. Το πώμα του αγγείου είναι διακοσμημένο με κυνηγόσκυλο.

 

κώθων

 

Πηγή Βερολίνο, Antikenmuseen δεσμός