ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος της Κλινικής, Σκηνή σε ιατρείο (επώνυμο αγγείο)


 

Αρύβαλλος, ύψος 8,8 εκ., περίπου 480-470 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου CA 1989-CA 2183

 

Στο αγγείο εικονίζεται σκηνή ιατρείου. Ιατρός φροντίζει το τραύμα στο χέρι ασθενούς. Περιμένουν τη σειρά τους άλλοι δύο ασθενείς. Στους τοίχους κρέμονται σικύες (βεντούζες). Στους ώμους του αγγείου πετούν δύο Έρωτες.

 

Ζωγράφος της Κλινικής

 

Ζωγράφος της Κλινικής

 

Ζωγράφος της Κλινικής

 

Πηγές: Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός