ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Δικαίου, Τοξότες και Οπλίτες - Ερωτική σκηνή


 

Αμφορέας ύψος 65,5 εκ., περίπου 500 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 45

 

Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζονται ένας Σκύθης τοξότης ανάμεσα σε δύο οπλίτες.

Στη β' πλευρά τρία ζευγάρια εραστών και ερωμένων.

 

Ζωγράφος του Δικαίου

 

Ζωγράφος του Δικαίου

 

 

Πηγές: Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός