ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Δικαίου (;), Ερμής, Διόνυσος, Αριάδνη, Ποσειδών, Αμφιτρίτη


 

Αμφορέας ύψος 52 εκ., περίπου 510-500 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 41

 

Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζονται κατά σειρά από τα αριστερά ο Ερμής κρατώντας το κηρύκειο, ο Διόνυσος με κάνθαρο, η Αριάδνη, ο Ποσειδώνας με την τρίαινα και η Αμφιτρίτη.

Στον ώμο του αγγείου εικονίζεται αριστερά οπλίτης με ασπίδα και δόρυ, στο κέντρο τέθριππο άρμα στο οποίο ανεβαίνει άνδρας με δύο δόρατα, ένας Σκύθης τοξότης που τεντώνει την χορδή στο τόξο του και τέλος άλλος ένας οπλίτης με ασπίδα και δόρυ.

 

Ζωγράφος του Δικαίου

 

Ζωγράφος του Δικαίου

 

 

Πηγές: Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός