ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Ετρουρία, Καιρετανές υδρίες

Ζωγράφος του Αετού, Η επιστροφή του Ήφαιστου στον Όλυμπο


 

Υδρία ύψος 41,5 εκ., περ. 520-510 π.Χ., Βιέννη, Kunst Historisches Museum IV 3577

 

Ο νέος(!), αγένειος και χωλός Ήφαιστος επιβαίνει σε ημίονο και ακολουθεί τον προπορευόμενο Διόνυσο στην πορεία του προς τον Όλυμπο. Ακολουθεί μια Μαινάδα φορώντας μαύρο χιτώνα με άσπρες βούλες και κρατώντας φίδι με τα ίδια χρώματα. Πίσω της ιθυφαλλικός Σάτυρος παίζοντας αυλό. Ο Διόνυσος με άσπρο χιτώνα, κόκκινο ιμάτιο, νεβρίδα μαύρη με άσπρε βούλες και μαύρο μανδύα ριγμένο στο αριστερό χέρι κρατάει κάνθαρο και είναι στραμμένος προς τον Ήφαιστο.

 

Ζωγράφος του Αετού, eagle painter

 

Πηγή: Βιέννη, Kunst Historisches Museum δεσμός