ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Ετρουρία, Καιρετανές υδρίες

Ζωγράφος του Αετού, Κυνήγι λιονταριού


 

Υδρία ύψος 24 εκ., περ. 520-510 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου E698

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται κυνήγι ταύρου και στην άλλη δύο αετοί κυνηγούν λαγούς.

 

Ζωγράφος του Αετού, eagle painter

 

Ζωγράφος του Αετού, eagle painter

 

Πηγή photo.rmn.fr δεσμός