ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος της Ελευσίνας, Η Αθηνά στη Γιγαντομαχία


 

Κύλικα λευκού εδάφους, περίπου 510-500 π.Χ., Ελευσίνα, Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας, 619

 

Στο μετάλλιο εικονίζεται η Αθηνά τη στιγμή που σκοτώνει με το δόρυ της Γίγαντα.

Διακρίνονται οι επιγραφές: Λ[ΕΑΓΡΟΣ] ΚΑΛΟ[Σ]

 

Ζωγράφος της Ελευσίνας

 

Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Τ.Α.Π. δεσμός