ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος της Ελευσίνας, Τρίτωνας


 

Κύλικα λευκού εδάφους, περίπου 510-500 π.Χ., Ελευσίνα, Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας, 618

 

Στο όστρακο από το μετάλλιο εικονίζεται Τρίτωνας.

 

Ζωγράφος της Ελευσίνας

 

Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Τ.Α.Π. δεσμός