ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ευθυμίδης, Εξοπλισμός του Έκτορα, Τρεις κωμαστές


 

Αμφορέας τύπου Α περίπου 510 π.Χ., βρέθηκε στο Βούλτσι, Μόναχο, Antikensammlungen, 2307

 

Ο Έκτορας εξοπλίζεται για τη μάχη, ενώ τον παρακολουθούν ο Πρίαμος και η Εκάβη.

Ο Έκτορας προσπαθεί να βάλει το θώρακα πάνω από το κοντό ιμάτιο. Στα πόδια του βρίσκεται η ασπίδα του. Δεξιά η Εκάβη κρατάει στα χέρια της το δόρυ και το κράνος. Ο Πρίαμος, στα αριστερά, είναι τυλιγμένος στο ιμάτιό του, βαστάει βακτηρία και νουθετεί τον Έκτορα, ανασηκώνοντας ελαφρά το χέρι του. Η γεροντική ηλικία του Πρίαμου είναι έκδηλη από τα λίγα μαλλιά και τη φαλάκρα, το αραιό γένι και μουστάκι.

Δε θεωρείται ιδιαίτερα πετυχημένη η απόδοση του κεφαλιού του Έκτορα σε κατατομή με το σώμα σε κατενώπιον στάση.

Ο Ευθυμίδης πάντως, το θεωρούσε από τα καλύτερα γι' αυτό κι έγραψε Ως ουδέποτε Ευφρόνιος.

 

Στην α' όψη διακρίνονται οι επιγραφές: Ανάμεσα στον Πρίαμο και τον Έκτορα: ΕΥΘΥΜΙΔΕΣ ΕΓΡΑΦΣΕΝ ΗΟ ΠΟL[L]ΙΟ (ο Πολίου), δίπλα στον Έκτορα: ΗΕΚΤΟΡ, δίπλα στην Εκάβη: ΗΕΚΑΒΕ

 

Ευθυμίδης, Εξοπλισμός του Έκτορα

 

Στη β' όψη του αγγείου εικονίζονται τρεις γενειοφόροι κωμαστές. Αριστερά βρίσκεται ο Κώμαρχος κρατώντας κάνθαρο, στη μέση ο Εύδημος με ανασηκωμένη μια βακτηρία και δεξιά ο Τέλης. Είναι σχεδόν γυμνοί, φορούν μόνο ιματίδιο και είναι στεφανωμένοι με στεφάνι από αμπλελόφυλλα(;). Το όνομα Κώμαρχος, κατά το Μ. Τιβέριο, παραπέμπει σε στιγμή από τη γιορτή των κατ' αγρούς Διονυσίων, στη διάρκεια της οποίας οι Κώμαρχοι οδηγούσαν τους κωμαστές, χορεύοντας, τραγουδώντας και κάνοντας κωμικές χειρονομίες.

Αξιολογείται θετικά η απόδοση του μπροστινού και του πίσω μέρους του σώματος σε όψη τριών τετάρτων, χωρίς όμως να είναι πετυχημένη και η απόδοση του αριστερού ποδιού του κωμαστή στα δεξιά. Καθώς οι κωμαστές αποδίδονται από διάφορες οπτικές γωνίες, δημιουργούν την εντύπωση ότι έχουν σχηματίσει κύκλιο χορό, με έντονη την αίσθηση της τρίτης διάστασης.

Στη σχεδίαση ο Ευθυμίδης χρησιμοποίησε ανάγλυφη και επίπεδη γραμμή.

 

Διακρίνονται οι επιγραφές: ΚΟΜΑΡΧΟΣ, ΕΥ[Ε]ΔΕΜΟΣ, ΤΕΛΕΣ ΕΛΕΟΠΙ, πίσω από τον Κώμαρχο: ΟΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΥΦΡΟΝΙΟΣ

 

Ευθυμίδης, Τρεις γενειοφόροι κωμαστές

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός