ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ευθυμίδης, Εξοπλισμός του Έκτορα, Τρεις κωμαστές


 

Αμφορέας τύπου Α ύψος: 65 εκ., 520-520 π.Χ., Boston, mfa 63.1515

 

Ο Ηρακλής, αριστερά, έχει αρπάξει το δελφικό τρίποδα, επειδή το μαντείο των Δελφών έχει αρνηθεί να του δώσει χρησμό, μετά το φόνο του Ίφυτου. Δεξιά ο Απόλλωνας προσπαθεί να σταματήσει τον Ηρακλή, πιάνοντας το χέρι του. Πίσω τους ένας φοίνικας, σ' ανάμνηση του φοίνικα στη Δήλου, κάτω από τον οποίο η Λητώ γέννησε τον Απόλλωνα και την Άρτεμη.

Διακρίνονται οι επιγραφές: ΑΠΠΟΛΛΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΟΣ, ΚΑΛΟΣ

Στη β' όψη του αγγείου εικονίζεται μαινάδα ανάμεσα σε δύο Σάτυρους.

 

Ευθυμίδης, Ο Ηρακλής αρπάζει το δελφικό τρίποδα

 

Ευθυμίδης, Mαινάδα ανάμεσα σε δύο Σάτυρους

 

Ευθυμίδης, Ο Ηρακλής αρπάζει το δελφικό τρίποδα

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός, Boston, mfa δεσμός