ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Χυτηρίου, Χυτήριο μετάλλων, Ο Ήφαιστος παραδίνει στη Θέτιδα τα όπλα του Αχιλλέα


 

Κύλικα διάμετρος 30 εκ., 500-475 π.Χ., Βερολίνο, Antikenmuseen, F 2294

 

Πατώντας τις μικρογραφίες θα δεις μεγαλύτερη εικόνα με σχόλια.  Οι φωτογραφίες από το Perseus

.

Στο εξωτερικό της κύλικας εικονίζεται χυτήριο για την κατασκευή αγαλμάτων.