ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Κλεοφράδη, Τιμημένος αθλητής


 

Παναθηναϊκός αμφορέας ύψος 45,4 εκ. διάμετρος 28,1 εκ. 490 π.Χ. Βοστόνη mfa 10.178

 

Ζωγράφος του Κλεοφράδη

Στην α' όψη του αγγείου εικονίζεται ένας ιδιαίτερα τιμημένος αθλητής, που είναι γυμνός και γεμάτος δώρα, ένα λαγό, αρύβαλλο και βακτηρία. Στο κεφάλι του έχει το στεφάνι του νικητή. Η βακτηρία για τους νέους ήταν δείγμα πλούτου και τη χρησιμοποιούσαν οι κομψευόμενοι νέοι της εποχής. Οι κορδέλες στο χέρι του και στο πόδι του ήταν στοιχείο θαυμασμού.

Στη β' όψη ένας νέος, με ιμάτιο, κρατάει στο χέρι του ένα στεφάνι. Προφανώς αυτό που φοράει ο αθλητής της α' όψης.

Χρησιμοποιήθηκε κόκκινο και καφέ χρώμα.

 

Ζωγράφος του Κλεοφράδη

 

Ζωγράφος του Κλεοφράδη

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός Boston, mfa δεσμός