ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός πρώιμη περίοδος

Ομάδων των Κωμαστών, Ζωγράφος ΚΥ, Κωμαστές


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 28 εκ., περίπου 580-570 π.Χ. Βερολίνο, Antikensammlung der Staatlichen Museen, 1966.17

 

Το αγγείο είναι διακοσμημένο σε δύο ζώνες. Στην πάνω ζώνη της α' πλευράς εικονίζονται πέντε άνδρες και δύο γυναίκες κωμαστές να χορεύουν ανάμεσα σε δίνο με υποστατό. Ένας από αυτούς κρατά στο χέρι του ρυτό και οινοχόη. Η κάτω ζώνη είναι διακοσμημένη με ζώα.

Ο κιονωτός κρατήρας είναι το αγγείο που εισάγει ο Ζωγράφος ΚΥ.

 

Ομάδων των Κωμαστών, Ζωγράφος ΚΥ

 

Πηγή φωτογραφίας: Βερολίνο, Antikensammlung der Staatlichen Museen