ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός πρώιμη περίοδος

Ομάδων των Κωμαστών, Ζωγράφος ΚΥ, Κωμαστές


 

Κύλικα ύψος 9,4 εκ., περίπου 575-565 π.Χ. Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, E 742

 

Το αγγείο είναι διακοσμημένο με τρεις άνδρες κωμαστές.

 

Ομάδων των Κωμαστών, Ζωγράφος ΚΥ

 

Πηγή φωτογραφιών: Μουσείο του Λούβρου