Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - πρώιμη πρωτοκορινθιακή

γραμμικά σχήματα


 

Κοτύλη και Αρύβαλλος

 

Από τα πρώτα δείγματα της πρώιμης πρωτοκορινθιακής περιόδου. Κυριαρχούν οι γραμμές εμφανίζονται όμως τα πρώτα διακοσμητικά μοτίβα, όπως φαίνεται από τη διακόσμηση του αρυβάλλου κάτω από το λαιμό.

 

Κοτύλη και Αρύβαλλος