Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - πρώιμη πρωτοκορινθιακή

Τέσσερα πουλιά


 

Αρύβαλλος ύψος 5,5 εκ. mfa Boston, (Μουσείο Καλών Τεχνών Βοστόνης) 03.810

 

Το αγγείο χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Η ζώνη της βάσης είναι διακοσμημένη με ακτίνες. Στην κεντρική ζώνη διακρίνονται τέσσερα πουλιά που περπατούν προς τα δεξιά. Στην τελευταία ζώνη υπάρχουν φυτικά μοτίβα σε εναλλαγή με ρόμβους.

 

Αρύβαλλος, Τέσσερα πουλιά

 

Πηγή: mfa