Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη -πρώιμη πρωτοκορινθιακή

Τέσσερα πουλιά

dpp

Αρύβαλλος. Ύψος 5,5 εκ. mfa Boston, (Μουσείο Καλών Τεχνών Βοστόνης) 03.810

 

Αρύβαλλος, Τέσσερα πουλιά Το αγγείο χωρίζεται σε τρεις ζώνες.  Η ζώνη της βάσης είναι διακοσμημένη με ακτίνες. Στην κεντρική ζώνη διακρίνονται τέσσερα πουλιά που περπατούν προς τα δεξιά. Στην τελευταία ζώνη υπάρχουν φυτικά μοτίβα σε εναλλαγή με ρόμβους.

 

αρχική