Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Μέση Κορινθιακή

Συμπόσιο, Ιππείς, Βορεάδες


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 5,3 εκ., περ. 590-575 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, E 629

 

Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζεται στην πάνω ζώνη σκηνή συμποσίου. Στις τέσσερις κλίνες είναι ξαπλωμένοι από ένας άνδρας και από μια εταίρα. Κάποιες κρατούν στα χέρια τους τροφές τις οποίες προσφέρουν στους άνδρες. Ένας από αυτούς κρατά με το δεξί χέρι μια λύρα. Στον τοίχο κρέμονται εκτός από τα κράνη και δύο λύρες. Κάτω από κάθε κλίνη βρίσκεται ένα τραπέζι και τις απαραίτητες για το συμπόσιο τροφές.

Η κάτω ζώνη είναι διακοσμημένη με ζώα.

Στη β' πλευρά απεικονίζονται στην πάνω ζώνη τέσσερις ιππείς με στρογγυλή ασπίδα και δύο δόρατα. Η κάτω ζώνη είναι κι αυτή διακοσμημένη με ζώα.

Στις πάνω μέρο των δύο λαβών εικονίζονται ανδρικές φτερωτές μορφές, μάλλον οι Βορεάδες.

 

Μελανόμορφη, Μέση κορινθιακή, αρχαϊκή αγγειογραφία, συμπόσιο

 

Μελανόμορφη, Μέση κορινθιακή, αρχαϊκή αγγειογραφία, συμπόσιο

 

Μελανόμορφη, Μέση κορινθιακή, αρχαϊκή αγγειογραφία, συμπόσιο

 

 

Πηγές: Μουσείο του Λούβρου δεσμός Λούβρου, Beazley: δεσμός