Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Μέση Κορινθιακή

Έξι χορευτές


 

Αρύβαλλος ύψος 5,3 εκ., περ. 580-570 π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου, C 1954 - 1

 

Ο συγκεκριμένος αρύβαλλος βρέθηκε κοντά στο ναό του Απόλλωνα και φέρει μια μοναδική παράσταση χορού. Εικονίζεται ένας αυλητής ο οποίος παίζει με το δίαυλό του ένα χορευτικό σκοπό. Πίσω από τον αυλητή διαβάζουμε: ΠΟΛΥΤΕΡΠΟΣ. Έξι χορευτές στέκονται κατά ζεύγη, αντικριστά προς αυτόν με τα χέρια να κρέμονται ίσα κάτω και τα γόνατα να ταλαντεύονται ελαφρά με το ρυθμό. Μπροστά από τον αυλητή, ο πρώτος χορευτής εκτελεί ένα άλμα στον αέρα, όπως συνηθίζεται ακόμη και σήμερα στους ελληνικούς δημοτικούς χορούς. Αυτός είναι και το πρωταγωνιστικό πρόσωπο της σκηνής, γιατί από μπροστά του ξετυλίγεται η ακόλουθη επιγραφή σε κορινθιακό αλφάβητο «ΠΥΡFΙΑΣ ΠΡΟΧΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΥΤΩ ΔΕ FΟΙ ΟΛΠΑ», δηλαδή «ο Πυρβίας, ο πρώτος χορευτής. Σε αυτόν ανήκει το αγγείο». Η επιγραφή γράφτηκε πριν από το ψήσιμο του αγγείου, κάτι που φανερώνει ότι το αγγείο αποτέλεσε ειδική παραγγελία για τον Πυρβία, είτε ως δώρο ή ως αθλητικό έπαθλο. (© Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου)

 

Μελανόμορφη, Μέση κορινθιακή, αρχαϊκή αγγειογραφία, αρύβαλλος, έξι χορευτές, 1

 

Μελανόμορφη, Μέση κορινθιακή, αρχαϊκή αγγειογραφία, αρύβαλλος, έξι χορευτές, 2

 

Μελανόμορφη, Μέση κορινθιακή, αρχαϊκή αγγειογραφία, αρύβαλλος, έξι χορευτές, 3