Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Μέση Κορινθιακή

Κυνήγι αγριόχοιρου, γαμήλια τελετή


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 17,6 εκ. Τολέδο, Μουσείο Τέχνης.

 

Το αγγείο χωρίζεται σε τρεις ζώνες.

Στη ζώνη της βάσης διακρίνουμε 13 ακτίνες, ενώ στη δεύτερη διάφορα ζώα, όπως πάνθηρες, ελάφια και γίδες. Έχει χρησιμοποιηθεί κόκκινο χρώμα στην κοιλιά, τον λαιμό και στον γοφό των ζώων. Οι δύο αυτές ζώνες περιτρέχουν όλο το αγγείο. Η τελευταία ζώνη χωρίζεται στο σημείο των λαβών σε δύο πλευρές. Στη μια πλευρά εικονίζεται κυνήγι κάπρου ενώ στην άλλη γαμήλια τελετή.

Στο κέντρο της ζώνης βρίσκεται ο αγριόχοιρος ο οποίος δέχεται τα τελευταία κτυπήματα από τα δόρατα των κυνηγών. Από την κοιλιά του αγριόχοιρου στάζουν σταγόνες αίματος. Οι κυνηγοί είναι συνολικά επτά. Τρεις αριστερά, τρεις δεξιά και ένας κάτω από τον αγριόχοιρο. Όλοι τους κρατούν δόρατα και οι τρεις στα αριστερά έχουν στο χέρι τους διπλωμένο χιτώνα· το κενό που δημιουργείται κάτω από τα χέρια των κυνηγών της δεξιάς πλευράς έχει συμπληρωθεί με ροζέτες. Το κυνήγι ακολουθούν τρία σκυλιά· δύο αριστερά κι ένα δεξιά.

Έχει χρησιμοποιηθεί κόκκινο χρώμα για τους χιτώνες των κυνηγών, για τους λαιμούς και τις κοιλιές των σκυλιών, στο περίγραμμα του σαγονιού και της κοιλιάς του αγριόχοιρου και για τις αιχμές των δοράτων.

Στο κέντρο της ζώνης το νυφικό ζευγάρι κινείται προς τα δεξιά, επιβιβασμένο σε τέθριππο άρμα. Η νύφη φοράει χιτώνα και ιμάτιο ενώ ο γαμπρός χιτώνα και μανδύα. Πίσω τους ακολουθούν ένας γενειοφόρος άντρας, δύο γυναίκες και δύο ζευγάρια γυναικών. Η αμφίεσή τους είναι ανάλογη με του ζεύγους των μελλονύμφων. Μπροστά από το άρμα με το νυφικό ζευγάρι και καλυπτόμενες από τα πίσω πόδια των αλόγων διακρίνονται άλλες δύο γυναίκες. Τέλος, μπροστά από τα άλογα στέκονται ένα άντρας και δύο ζευγάρια γυναικών. Η αμφίεσή τους είναι παρόμοια με εκείνη των μορφών της αριστερής πλευράς. Ανάμεσα στις μορφές διακρίνονται φίδια και ιπτάμενα πουλιά.

 

Μελανόμορφη, Μέση κορινθιακή, κιονωτός κρατήρας

Μελανόμορφη, Μέση κορινθιακή, αρχαϊκή αγγειογραφία