ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Νίκωνος, Άρπυια κλέβει την τροφή του Φινέα


 

Αμφορέας με λαιμό, ύψος 33,02 εκ., περίπου 470-450 π.Χ., βρέθηκε στη Φικέλλουρα της Ρόδου, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1864,1007.82/E302

 

Στο αγγείο εικονίζεται Άρπυια να κλέβει την τροφή από το τραπέζι που βρίσκεται μπροστά στον τυφλό Φινέα.

Πίσω από τον Φινέα η επιγραφή ΚΑΛΟΣ

Για τις Άρπυιες διάβασε εδώ, και για τον Φινέα εδώ.

 

Ζωγράφος του Νίκωνος

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός