ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Νίκωνος, Ερμαϊκή στήλη


 

Αμφορέας με λαιμό, ύψος 33,05 εκ., περίπου 465 π.Χ., Βοστόνη, mfa, 68.163

 

Στο αγγείο εικονίζεται ερμαϊκή στήλη με την επιγραφή ΓΛΑΥΚΩΝ ΚΑΛΟΣ. Στην άλλη πλευρά νέα με φιάλη και οινοχόη.

 

Ζωγράφος του Νίκωνος

 

Ζωγράφος του Νίκωνος

 

Πηγές: Boston, mfa δεσμός