ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Νίκωνος, Απόλλωνας


 

Λήκυθος, ύψος 38,1 εκ., περίπου 460-450 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 53.224

 

Στο αγγείο εικονίζεται ο Απόλλωνας ως κιθαρωδός ακουμπώντας το πλήκτο της κιθάρας σε ένα μικρό φοινικόδεντρο.

 

Ζωγράφος του Νίκωνος

 

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός