ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Νίκωνος, Αθηνά


 

Λήκυθος, ύψος 38,1 εκ., περίπου 470 π.Χ., Βοστόνη, mfa, 69.1053

 

Στο αγγείο εικονίζεται Αθηνά κρατώντας το κράνος και την ασπίδα της.

 

Ζωγράφος του Νίκωνος

 

 

Πηγές: Boston, mfa δεσμός