ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Οιωνοκλή, Διόνυσος, Σάτυροι και Μαινάδες


 

Αμφορέας τύπου Νόλας, ύψος 34 εκ., περίπου 480-470 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 41.162.21

 

Στην α' όψη του αγγείου εικονίζεται ο κισσοστεφανωμένος Διόνυσος κρατώντας θύρσο στο αριστερό χέρι και έχοντας τυλιγμένο φίδι στο δεξί. Μπροστά του Σάτυρος παίζοντας αυλό.

Στη β' όψη Σάτυροι και Μαινάδες.

 

Ζωγράφος του Οιωνοκλή

 

Ζωγράφος του Οιωνοκλή2

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός