ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Οιωνοκλή, Σάτυροι


 

Αμφορέας τύπου Νόλας, ύψος 33 εκ., περίπου 480-470 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 09.221.41

 

Στην α' όψη του αγγείου εικονίζεται Σάτυρος να κτυπά με το πλήκτρο της χορδές μιας λύρας.

Στη β' όψη Σάτυρος με κάνθαρο και ασκί ριγμένο στον ώμο.

 

Ζωγράφος του Οιωνοκλή

 

Ζωγράφος του Οιωνοκλή2

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός