ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Οιωνοκλή, Σάτυροι


 

Λήκυθος, ύψος 35,6 εκ., περίπου 470 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 28.57.11

 

Στην α' όψη του αγγείου εικονίζεται η Ήρα με σκήπτρο και φιάλη.

 

Ζωγράφος του Οιωνοκλή

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός