ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Οιωνοκλή, Ποσειδώνας


 

Αμφορέας, ύψος 30,6 εκ., περίπου 470-460 π.Χ., Παρίσι, Cabinet des Medailles 370

 

Στην α' όψη του αγγείου εικονίζεται ο Ποσειδώνας κρατώντας τρίαινα και δελφίνι.

 

Ζωγράφος του Οιωνοκλή

 

Πηγές: Παρίσι, Cabinet des Medailles δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός