ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Οιωνοκλή, Ο Ερμής κυνηγά νέο


 

Αμφορέας τύπου Νόλας, ύψος 29,2 εκ., περίπου 470-460 π.Χ., Παρίσι, Cabinet des Medailles 373

 

Στην α' όψη του αγγείου εικονίζεται ο γενειοφόρος Ερμής με το κηρύκειο στο χέρι να κυνηγά νέο που κρατά λύρα.

Σύμφωνα με το Μουσείο ο νέος μπορεί να είναι ο Γανυμήδης, ενώ για τον Beazley μπορεί να είναι ο Πάρης.

 

Ζωγράφος του Οιωνοκλή

 

Πηγές: Παρίσι, Cabinet des Medailles δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός