ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Όλτος, Νέος που τρέχει


 

Κύλικα ύψος 13 εκ. διάμ. 41,5 εκ, περ. 515 π.Χ., The J. Paul Getty Museum, 86.AE.276

 

Και οι δύο νέοι που παριστάνονται στη δίγλωσση κύλικα, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ποιον απεικονίζουν. Στο εσωτερικό υπάρχει η επιγραφή: ΜΕΜΝΟΝ ΚΑΛΟΣ.

 

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Όλτος

 

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Όλτος

 

Πηγές: Perseus δεσμός, The J. Paul Getty Museum, δεσμός