ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Όλτος, Γενειοφόρος πολεμιστής


 

Κύλικα 520-510 π.Χ., Boston mfa 13.83

 

Στην εξωτερική πλευρά της κύλικας εικονίζονται ανθέμια, μάτια και ανάμεσα τους δύο πολεμιστές. Ο ένας μπροστά από μια ασπίδα αργολικού τύπου κι άλλος με κορινθιακό κράνος. Στο εσωτερικό γενειοφόρος πολεμιστής με ασπίδα τρέχει προς τα αριστερά κοιτώντας πίσω του.

 

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Όλτος

 

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Όλτος

 

Πηγές: Boston, mfa δεσμός