ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Πρώιμη πρωτοαττική

Ζωγράφος της Ορέστειας, Αίγισθος - Ορέστης - Αγαμέμνονας


 

Κρατήρας περ. 660 αι. π.Χ., Βερολίνο Antikensammlung Α 32

 

Είναι το επώνυμο αγγείο του Ζ. της Ορέστειας.

Στο αγγείο εικονίζεται δύο ανδρικές γενειόμορφες μορφές και μια γυναικεία. Η πρώτη ανδρική με μαύρο χρώμα κρατά στο ένα χέρι σπαθί και με το άλλο πιάνει τα μαλλιά της άλλης ανδρικής μορφής, καθώς ετοιμάζεται να κάνει φόνο. Ο τρόπος που έχει τοποθετημένα τα χέρια της η γυναικεία μορφή δηλώνει ταραχή.

Εξαιτίας της έλλειψης επιγραφών είναι δύσκολο να ταυτιστούν οι μορφές. Ή ο Αίγισθος σκοτώνει τον Αγαμέμνονα με την παρουσία της Κλυταιμνήστρας ή ο Ορέστης σκοτώνει τον Αίγισθο με την παρουσία της Ηλέκτρας.

 

 

Αίγισθος - Ορέστης - Αγαμέμνονας