ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Πανός, Παν, Άρτεμη, Ακταίων


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας, (επώνυμο αγγείο) ύψος 37 εκ. περίπου 470 π.Χ., Boston, mfa, 10.185

 

Ο Μπρόντμαν αναφέρει: «... εικονίζεται ο Παν, που εμπνευσμένος από ένα αγροτικό είδωλο καταδιώκει ένα χωρικό. Πρόκειται για ένα νέο θέμα και για ένα νέο, συκγριτικά με τους άλλους, θεό στην αττική τέχνη. Αξίζει να παρατηρήσει κανείς τα πρόσωπα των τριών αυτών μορφών -ένας ηλίθιος θνητός, μια ζωώδης θεϊκή μορφή, και ένα σύμβολο που αντιπροσωπεύει τον κόσμο των χωρικών. Παρατήρησε πώς ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί τον χρωστήρα για ν' αποδώσει τον σκούφο, τη δορά, το γένι του Πανός και τους βράχους. Στην άλλη όψη του αγγείου η Άρτεμις στρέφεται να φύγει απειλώντας με το τόξο της τον Ακταίωνα που κατασπαράσσεται από τα σκυλιά του και σηκώνει με αγωνία ψηλά το χέρι του. Τίποτα στην ερυθρόμορφη τεχνοτροπία δεν έδειχνε ότι θα κατόρθωνε ποτέ ν' απεικονίσει τέτοια κατάσταση. Πραγματικά, παρατήρησε τη ραδινότητα της θεάς αλλά και τους μικροσκοπικούς σκύλους· αντιπαράβαλλε τις σκληρές ζικ-ζακ πτυχές του ιματίου της Αρτέμιδος και τις κυματιστές πτυχές του ιματίου του Ακταίωνος και μετά κοίταξε το στροβιλιζόμενο ρούχο του μικρού χωρικού στην άλλη όψη του αγγείου. Είναι η περίπτωση όπου το σχέδιο γίνεται μεν για το σχέδιο αλλά που παράλληλα προσαρμόζεται στις επιταγές της μορφής και του θέματος.»

 

Ζωγράφος του Πανός

 

Ζωγράφος του Πανός

 

 

Πηγές: Boston, mfa δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός