ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Πανός, Διόνυσος


 

Πελίκη, ύψος 19,05 εκ. περίπου 470 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1814,0704.497/E357

 

Στην α' όψη εικονίζονται δύο Μαινάδες με κρόταλα, ενώ στη β' πλευρά μια ακόμη Μαινάδα με κρόταλα στα χέρια να χορεύει.

 

Ζωγράφος του Πανός

 

Ζωγράφος του Πανός

 

 

Πηγές:  Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός