ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Πανός, Απόλλωνας και Άρτεμη


 

Λήκυθος, ύψος 36,83 εκ. περίπου 480-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1863,0728.144/E579

 

Στο αγγείο εικονίζεται η Άρτεμη με χιτώνα και ιμάτιο, τόξο στο αριστερό χέρι και τον γωρυτό στην πλάτη, να ρίχνει κρασί από μία οινοχόη σε φιάλη που κρατά ο Απόλλωνας. Ο θεός εικονίζεται με χιτώνα και ιμάτιο κρατώντας εκτός από τη φιάλη και μια χέλυ.

 

Ζωγράφος του Πανός

 

 

Πηγές:  Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός