ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Πανός, Κένταυροι καταχώνουν τον Καινέα


 

Κιονωτός κρατήρας, ύψος 38 εκ. περίπου 480-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1846,0925.6/E473

 

Στη μία όψη του αγγείου δύο Κένταυροι κρατώντας βράχους στα χέρια τους καταχώνουν τον Λαπίθη Καινέα.

Στην άλλη όψη μονομαχία ανάμεσα σε Κένταυρο που κρατά κορμό δέντρου και σε Λαπίθη που προστατεύται με την ασπίδα, ενώ με το άλλο χέρι κρατά σπαθί. Το πρόσωπό του καλύπτεται από τα πτερύγια της περικεφαλαίας.

 

Ζωγράφος του Πανός

 

Ζωγράφος του Πανός

 

 

Πηγές:  Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Για τον Καινέα διάβασε εδώ.