ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Πανός, Αοιδός


 

Αμφορέας με λαιμό, ύψος 40,3 εκ. περίπου 470 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 20.245

 

Στο αγγείο εικονίζεται ένας αοιδός παίζοντας κιθάρα, χωρίς όμως να τραγουδά. Είναι ένας ώριμος γενειοφόρος άνδρας που ακουμπά το ένα του χέρι στις χορδές ενώ στο άλλο κρατά το πλήκτρο.

 

Ζωγράφος του Πανός

 

 

 

Πηγές:  Νέα Υόρκη, met δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός