ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Πανός, Εκάτη


 

Λήκυθος, ύψος 32,5 εκ. περίπου 480 π.Χ., The State Hermitage Museum, ГР-13842

 

Στο αγγείο εικονίζεται η Εκάτη κρατώντας δάδες.

 

Ζωγράφος του Πανός, Εκάτη

 

 

 

Πηγές: The State Hermitage Museum δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός