ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Πανός, Ο Ηρακλής φονεύει τον Βούσιρη και τους δούλους του


 

Πελίκη, περίπου 470 π.Χ., Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 9683

 

Στο αγγείο εικονίζεται ο Ηρακλής να σκοτώνει τον Βούσιρη, τον γιο του Αμφιδάμαντα και τους δούλους του μπροστά στο βωμό του Δία στη Μέμφιδα, εκεί όπου ο Βούσιρης σκότωνε τους ξένους.

Για τον Βούσιρη μπορείς να διαβάσεις εδώ.

 

Ζωγράφος του Πανός, Εκάτη

 

 

 

Πηγές: Τ.Α.Π. δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός