ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ψίαξ, Τρεις πολεμιστές και κιθαρωδός


 

Κύλικα ύψος 11,20 εκ., διάμετρος 26 εκ., περίπου 520 π.Χ., Cleveland Museum of Art, 76.89

 

Τρεις πολεμιστές. Α' πλευρά

Εικονίζονται τρεις πολεμιστές στους οποίους παρεμβάλλονται δυο οφθαλμοί. Ο πολεμιστής στη μέση είναι γονατισμένος.

Στους οφθαλμούς χρησιμοποιεί μια κόκκινη στιγμή στη μέση της ίριδας και στο δακτύλιο, καθώς και άσπρο.

Η ανατομία της κοιλιάς του μεσαίου πολεμιστή θεωρείται  πώς είναι υπερβολική. Επίσης δεν είναι πετυχημένη η απόδοση σε όψη τριών τετάρτων, παρόλη την προσπάθεια με το πόδι που σύρεται.

Κιθαρωδός, Β' πλευρά.

Στο μέσο της παράστασης εικονίζεται ένας κιθαρωδός να κρατάει με το δεξί χέρι την κιθάρα, ενώ δυο ακροατές τον παρακολουθούν. Παρεμβάλλονται και πάλι δυο οφθαλμοί όπως και στην Α' πλευρά.

 

Ψίαξ

 

Ψίαξ

 

Ψίαξ

 

Πηγές: Perseus, Cleveland Museum of Art, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive