ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ψίαξ, Διόνυσος και Σάτυροι


 

Αμφορέας ύψος 39,5 εκ. 530-520 π.Χ. Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, GR 1980.10-29.1

 

Το αγγείο υπογράφεται από τον κεραμέα Ανδοκίδη. Αποτελεί έναν ασυνήθιστο αμφορέα, αφού το σώμα του αγγείου είναι βαμμένο μαύρο και οι μορφές έχουν περιοριστεί στο λαιμό. Εικονίζεται ο Διόνυσος ανάμεσα σε δύο Σάτυρους.

 

Ψίαξ

 

Ψίαξ

 

Πηγές: Perseus, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive