ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Συλέως, Θησέας, Αθηνά, Διόνυσος, Αριάδνη


 

Υδρία ύψος 40 εκ., διάμετρος 42,6 εκ., περίπου 475 π.Χ., Βερολίνο, Antikenmuseen F 2179

 

Ο Θησέας, στα αριστερά της σύνθεσης, απομακρύνεται εγκαταλείπωντας την Αριάδνη. Δίπλα του βρίσκεται η Αθηνά και στη συνέχεια ο Διόνυσος που αγκαλιάζει την Αριάδνη.

 

Ζωγράφος του Συλέως

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Βερολίνο, Antikenmuseen δεσμός