ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Συλέως, Ηρακλής-Συλέας-Αθηνά, Διόνυσος-Μαινάδες (επώνυμο αγγείο)


 

Στάμνος ύψος 32,2 εκ., διάμετρος 31,8 εκ., περίπου 475 π.Χ., Κοπεγχάγη, Nationalmuseets Samlinger 20222

 

Στην α' όψη εικονίζεται στο μέσον ο Ηρακλής, η Αθηνά στα αριστερά και ο Συλέας στα δεξιά καθώς ο Ηρακλής αναγκάζεται να μπει στην υπηρεσία του Συλέα και να σκάψει τα χωράφια του.

Στη β' όψη ο Διόνυσος κρατώντας θύρσο και κάνθαρο ανάμεσα σε δυο Μαινάδες από τις οποίες η μία κρατάει φίδι και η άλλη κρόταλα.

 

Ζωγράφος του Συλέως

 

Ζωγράφος του Συλέως

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Κοπεγχάγη, Nationalmuseets Samlinger δεσμός