ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Συλέως, Αθηνά και Ηρακλής στη Γιγαντομαχία, Οιδίποδας και Σφίγγα


 

Πελίκη ύψος 46 εκ., περίπου 475 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 228

 

Στην α' πλευρά η Αθηνά και ο Ηρακλής εναντίον γίγαντα.

Στη β' πλευρά η σφίγγα της Θήβας και ο Οιδίποδας.

 

Ζωγράφος του Συλέως

 

Ζωγράφος του Συλέως

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός