ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Συλέως, Αθηνά


 

Πελίκη ύψος 32,8 εκ., διάμετρος 23,6 εκ., περίπου 475 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 237

 

Στην α' πλευρά η Αθηνά κρατώντας κλαδί ελιάς.

Στη β' πλευρά άνδρας.

 

Ζωγράφος του Συλέως

 

Ζωγράφος του Συλέως

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός