ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Τρωίλου, Διόνυσος-Ηρακλής-Θεοί


 

Κιονωτός κρατήρας Ψυκτήρας ύψος 52,8 εκ., περίπου 480-470 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 1986.11.12

 

Το συγκεκριμένο αγγείο αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα κιονωτού κρατήρα και ψυκτήρα. Έχει διπλά τοιχώματα, επιτρέποντας να γεμίζει με κρύο νερό ή χιόνι κι έτσι να δροσίζει το κρασί.

Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζεται συμπόσιο με τον Διόνυσο στα αριστερά και τον Ηρακλή στα δεξιά. Ανάμεσά τους φτερωτή Νίκη.

 

Ζωγράφος του Τρωίλου

 

Στη β' πλευρά εικονίζεται ο Διόνυσος να κάθεται αριστερά και να τον στεφανώνει η Ήρα. Ακολουθεί ο Δίας, η Αθηνά, ο Απόλλωνας κιθαρωδός και η Λητώ.

 

Ζωγράφος του Τρωίλου

 

Κάτω από τη μια λαβή Σάτυρος και τράγος.

 

Ζωγράφος του Τρωίλου

 

Κάτω από τη δεύτερη λαβή κάθεται η Αθηνά ανάμεσα στον Ηρακλή της α' πλευράς και τον Διόνυσο της β' πλευράς.

 

Ζωγράφος του Τρωίλου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός