ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Τρωίλου, Ποσειδώνας-Διόνυσος-Ερμής, Αναχώρηση πολεμιστή


 

Στάμνος ύψος 31,2 εκ., διάμετρος 29,1 εκ., βρέθηκε στη Νόλα, περίπου 480-470 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G184

 

Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζεται ο Ποσειδώνας με την τρίαινα, ο Διόνυσος με κάνθαρο και ο Ερμής με το κηρύκειο. Στη β' πλευρά αναχώρηση πολεμιστή.

 

Ζωγράφος του Τρωίλου

 

Ζωγράφος του Τρωίλου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός