Είσοδος

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αχιλλέα, Δύο νέοι


αρδεπα

 

Λήκυθος λευκού εδάφους, ύψος 37,37 εκ., 440 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 1989.281.72

 

Δύο νέοι βρίσκονται μπροστά σ' ένα ταφικό μνημείο. Η μορφή στα δεξιά πρέπει να είναι ο νεκρός, τόσο από το αχνό χρώμα στα ρούχα όσο και από την ψυχή που βρίσκεται πάνω από το κεφάλι του.

 

Ζωγράφος του Αχιλλέα

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός