ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αχιλλέα, Δύο νέοι


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, ύψος 37,37 εκ., 440 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 1989.281.72

 

Δύο νέοι βρίσκονται μπροστά σ' ένα ταφικό μνημείο. Η μορφή στα δεξιά πρέπει να είναι ο νεκρός, τόσο από το αχνό χρώμα στα ρούχα όσο και από την ψυχή που βρίσκεται πάνω από το κεφάλι του.

 

Ζωγράφος του Αχιλλέα

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός