Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος του Αχιλλέα

Δύο νέοι

δεαρπα

Λήκυθος, λευκού εδάφους, ύψος 37,37 εκ., 440 π.Χ., The Metropolitan Museum of Art

Δύο νέοι βρίσκονται μπροστά σ' ένα ταφικό μνημείο. Η μορφή στα δεξιά πρέπει να είναι ο νεκρός, τόσο από το αχνό χρώμα στα ρούχα όσο και από την ψυχή που βρίσκεται πάνω από το κεφάλι του.

Ζωγράφος του ΑχιλλέαΖωγράφος του ΑχιλλέαΖωγράφος του Αχιλλέα

 

αρχική